Hotline : 0938.939.082

Địa chỉ : Số 1-1A Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Điện thoại: 0938.939.082

Email: ngockhangstore@gmail.com

Địa chỉ: Số 1-1A Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh